Smallvips.com

Privacyverklaring

SmallVips is fabrikant van producten voor baby's en kinderen en is gevestigd aan de Steenwijkerweg 7-1 te Marknesse en staat ingeschreven onder KvK nummer 529.13.066 bij de KvK te Lelystad.

SmallVips respecteert de privacy van al haar bezoekers van de website en gebruikers van haar dienstverlening waarvoor het nodig is om gegevens te verzamelen. SmallVips verzamelt, verwerkt en bewaard alleen persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. SmallVips verzamelt persoonsgegevens handmatig.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Alle persoonsgegevens die door de website van SmallVips worden verzameld worden automatisch verzameld wanneer onze website wordt bezocht of automatisch en/of handmatig verzameld wanneer er een contactformulier wordt ingevuld. Deze gegevens worden 12 maanden bewaard, waarna ze worden verwijderd. Deze gegevens worden verzameld om verzoeken om informatie te kunnen beantwoorden, of uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst die met SmallVips is gesloten. 

Persoonsgegevens

SmallVips verwerkt de volgende persoonsgegevens via de website:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mail adres
  • IP adres
  • Gegevens die je browser meestuurt


SmallVips verwerkt de volgende persoonsgegevens om uitvoer te kunnen geven aan de gesloten overeenkomst of in geval van verzending van de order:

  • Voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • (E-mail adres)
  • (Telefoonnummer of mobiel nummer)

SmallVips bewaard persoonsgegevens die zijn verkregen doordat er een overeenkomst tot opdracht is afgesloten, gedurende de duur van de overeenkomst en/of gedurende de door de wet gestelde termijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de belastingwet. SmallVips bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, te realiseren.

Derden
SmallVips deelt persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals bij de betaling en de verzending van het product of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de belastingwet. Bijvoorbeeld bij de online betaling en het aanmelden van de verzending van het product worden persoonsgegevens gedeeld met Multisafepay en de transporteur om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst of aan het informatieverzoek.

Bezoekgegevens en klikgedrag 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Hiermee kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Inzage, correctie, kopie en recht op vergetelheid
Je hebt het recht op inzage, correctie, een kopie en het recht om vergeten te worden. Indien je wenst dat SmallVips niet langer jouw persoonsgegevens bewaard of wil je je inzien welke gegevens SmallVips heeft, kun je een verzoek indienen via info@smallvips.com. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op onderstaand adres:

SmallVips
Steenwijkerweg 7-1 
8316 RG Marknesse

Beveiligingsmaatregelen
SmallVips maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens veilig te stellen. SmallVips neemt de bescherming van je persoonsgegevens heel serieus en heeft passende maatregelen getroffen, die periodiek worden gecontroleerd en geupdate zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je nog op- en/of aanmerkingen hebben over de veiligheid van onze website, misbruik van onze website of andere vragen hebben, dan verzoeken wij je die via info@smallvips.comaan ons kenbaar te maken.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.